Phone: ९८११७७१४०५, ९८६३९१९९३०
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
समचार
कक्षा ४ देखि ९ सम्मको प्रबेश परीक्षा सम्बन्धी जरुरी सूचना

कक्षा ४ देखि ९ सम्मको प्रबेश परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ, आवेदन फारम बितरण र बुझने काम भने यथावत् रहेको व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

March 10, 2020