Phone: ९८११७७१४०५, ९८६३९१९९३०
प्रदेश न. 2
रुपनी गाउँपालिका | वडा नं. ६ तेरहौता
×
गृह पृष्ठ विद्यार्थी विवरण पात्रो
सम्पर्क
शुभकामना मन्तव्य
प्रधानाध्या: बालकृष्ण यादव

प्रिय अभिभावक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू,

यस वार्ड अन्तर्गत एउटा मात्र विद्यालय भएकोले विद्यालयको उन्नती एवं प्रगतिको लागि वडा कार्यालबाट दिइनु पर्ने सक्दो सहयोगको अपेक्षा राख्दै विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति होस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु।

वडा अध्यक्ष :छेदी इसर

प्रिय अभिभावक, अभिभावक र विद्यार्थीहरू,

    वर्तमान अवस्थामा विद्यालयलाई शै क्षिक, भौतिका र आर्थिक पक्षमा सधार गर्दै आई रहेको छु र गर्ने नै छु । विद्यालय लाई मा. वि. सम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको चु, विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।